ImageMengapa amalan orang kafir tidak diterima oleh Allah? Jawabannya begini. Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Nya (QS Al-Dzariyat : 56). Dasar dari ibadah adalah tauhidullah (mengesakan Allah) (QS Al-Anbiya’ : 25). Sehingga, segala amalan orang yang menyekutukan Allah tidak akan diterima oleh-Nya.

Disamping itu, Allah telah menetapkan Islam, dalam pengertian syariat yang dibawa oleh Muhammad saw - sebagai satu-satunya agama yang benar semenjak Muhammad diutus sebagai rasul bagi seluruh umat manusia sampai akhir zaman (QS Ali Imran : 19, 85, QS Al-Maidah : 3). Amalan-amalan orang yang tidak beragama Islam tidaklah sekali-kali akan diterima oleh Allah. Amalan-amalan tersebut ibarat debu yang beterbangan, tidak ada nilainya di sisi Allah (QS Al-Furqan : 23).

Akan tetapi jika seseorang berubah dari kafir menjadi muslim maka segala amalannya yang baik sewaktu dia kafir akan diterima kembali oleh Allah. Bahkan amalan-amalan buruknya akan Allah ubah menjadi amalan-amalan baik (QS Al-Furqan : 70).

Wallahu a’lam bish shawab.