Video berikut berisi penjelasan tentang bilangan ordinal (bilangan yang menyatakan urutan atau tingkatan) dalam bahasa Arab, dari 11 dan seterusnya. Selamat menyimak.