Video berikut berisi latihan membaca teks berbahasa Arab dengan tema Sirah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Silakan menyimak.