Diantara tipu muslihat syetan yang sangat halus adalah ujub dan dengki (hasad). Ini pula yang membuat Iblis menolak bersujud kepada Adam 'alaihissalam. "Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Engkau ciptakan dia dari tanah." Dan Iblis merasa dengki melihat Adam mendapatkan kehormatan yang sedemikian tinggi dari Allah Ta'ala.
 
Ujub kurang lebih bermakna takjub yang berlebihan pada diri sendiri. Dampak dari ujub diantaranya merasa benar sendiri, merasa paling hebat, suka merendahkan orang lain, dan suka mengolok-olok orang lain.
 
Adapun dengki biasa diartikan tidak suka melihat saudaranya mendapatkan suatu kenikmatan, dan ingin agar kenikmatan tersebut hilang dari saudaranya. Padahal seorang mukmin semestinya "mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri". Inilah salamatush shadr, dan merupakan tuntutan ukhuwah yang paling rendah. Dengki termasuk dosa hati yang sangat berbahaya. Ia akan memakan kebaikan tuannya seperti kayu memakan kayu bakar.
 
Semoga Allah menjaga hati-hati kita, dan menyucikannya dari sifat-sifat tercela. Amin.